یکشنبه، 27 اسفند 1396

1 2 3 4
 

 

     اهواز شهری است با :
19 درجه سانتی گراد متوسط حداقل دمای سالانه - 33 درجه سانتی گراد متوسط حداکثر دمای سالانه
260 روز آفتابی در سال
21954 هکتار مساحت
1112021 نفر جمعیت
میانه سنی27 سال
8 منطقه - 34 ناحیه - 140 محله
206 پارک محله ای، منطقه ای، ناحیه ای، همسایگی با 6500445 مترمربع مساحت
687 مترمربع مساحت رودخانه در محدوده شهر اهواز
44 مجتمع و زمین ورزشی تحت پوشش شهرداری
13 ایستگاه آتش نشانی
627 مرکز آموزش ابتدایی- 343 مرکز آموزش راهنمایی- 608 مرکز آموزش متوسطه
 
 

 

 

دات نت نیوک فارسی